Lateks däl kiçi gözellik ýüzi poroşok ýumurtga puff kosmetiki gural makiýa Foundation fondy gubka puff lateks

Gysga düşündiriş:

Gelip çykan ýeri: Şençzhenen, Hytaý

Markanyň ady: Hongchengxing

Model belgisi: HCX-05

Material: Lateks däl

Görnüşi: Gyzarmak, Göz kölegesi, FOND

Washuwulýan: Hawa


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Mini Non-Latex Beauty Egg Powder Egg-5

Önümiň ady: Esasy makiýaup gubka

Reňk: Köp reňkli ýa-da talap edilişi ýaly

Şekil: Suw damjasy ýa-da talap edilişi ýaly

Aýratynlygy: Gidrofil we lateks däl

Mysal: Elýeterli

OEM / ODM: kabul ederlikli we hoş geldiňiz

Şahadatnama: ISO9001

MOQ: 1000 sany

Paket: Köpçülikleýin ýa-da Müşderileriň haýyşy

Logotip: omöriteleşdirilen logo kabul ederlikli

Gaplamak we eltip bermek

Bölümleri satmak: itemeke-täk zat

Packageeke paketiň ululygy: 4 x 4 x 6 sm

Oseeke-täk umumy agramy: 0,009 kg

Mini Non-Latex Beauty Egg Powder Egg-2
packing display

Gurşun wagty:

Mukdary (bölekler) 1-500 501-5000 > 5000
Gündogar.Wagt (günler) 7 15 Gepleşik geçirmek
No.ok. HCX-03
 Ady

 

Lateks däl iň oňat 5 lomaý lomaý gözellik ýüz poroşok ýumurtga puff kosmetiki gural makiýa ble blender we esas Sponge puff Latex
Reňk gülgüne / ýaşyl / gyzyl / gök / kofe / gyrmyzy / deriniň reňki / özleşdirilen
OEM Kabul edildi
MOQ 1000 sany
Bukja Gsumurtga gaplamasy / PET gutusy / köp mukdarda
Şekil Suw damjasy

Sorag-jogap

1. Şereketiňiz hil gözegçiligini nädip edýär?
Jogap: Hil bahasyna bagly, müňlerçe önümimiz bar, ähli önümleriň birmeňzeş hilidigine söz berip bilmeris, dürli müşderiniň talaplaryny kanagatlandyrmaly, käbirine ýokary hilli, käbirine arzan baha gerek , bu siziň talaplaryňyza görä!
 
2. Önümler üçin arzanladyş berip bilersiňizmi?
Jogap: Biz esasan lomaý hyzmat edýäris, syýasatymyz has köp mukdarda, arzan bahadan ybarat, şonuň üçin sargyt mukdaryna görä iň gowy bahany size hödürläris.
 
3. Sargyt goýmazdan ozal synag etmek üçin käbir nusgalary alyp bilerinmi?
Jogap: Hawa, ýöne müşderiler nusga tölegleri we ekspress tölegleri üçin tölemeli we indiki sargyt tassyklananda yzyna gaýtarylar.

4. Nusgalary näçe wagtlap hödürläp bilersiňiz?
Jogap: Goýum tölegi tassyklanandan 3 ~ 7 gün soň.

5. Biziň üçin bahalaryň şertleri näme?
Jogap: EXW, FOB, CIF we ş.m. kabul edip bileris.
 
6. Harydymyzy sazlap bilerismi?
Jogap: Hawa, islegiňize görä OEM, ýöriteleşdirilen LOGO, ýöriteleşdirilen zatlary hödürläp bileris.

Mini Non-Latex Beauty Egg Powder Egg01
Mini Non-Latex Beauty Egg Powder Egg02
Mini Non-Latex Beauty Egg Powder Egg03

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler