Galan guty gözellik gurallaryny arassalamak üçin bir gatly makiýa up stiker makiýa up çotgasy

Gysga düşündiriş:

Gelip çykan ýeri: Guangdong, Hytaý

Marka ady: MEIZILAISHOU

Model belgisi: MZL-04

Önümiň ady: Gury çotga arassalaýjy

Material: Pu gubka

DIA: 80mm

Reňkler: Gara

LOGO: özleşdirilip bilner


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Funksiýa: Göz kölegesi çotgasynyň reňk açary

Mysal: elýeterli

Paket: Polat guty

ODM / OEM: Hoş geldiňiz

Programma: Öýde ulanmak üçin

Üpjünçilik ukyby: Hepdede 50000 bölek / bölek Gury çotga arassalaýjy

Makeup Brush Cleaner Box08

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak jikme-jiklikleri: Aýry-aýry polibag, köp paket, PVC / PET guty, PVC / PET sumka

Hytaýyň Şençzhenen porty

Gurşun wagty:

Mukdary (bölekler) 1-200 201-5000 5001-8000 > 8000
Gündogar.Wagt (günler) 2 5 7 Gepleşik geçirmek

Önümiň beýany

Önümiň ady makiýa rem aýyryjy çotganyň reňki Göz kölegeli gubka guralyny arassalaýjy gubka gutusy
Düşündiriş Material: pu gubka
Şekil: tegelek şekil
Reňkleri: gara
Programma: çotga arassalaýjy
Şahadatnama MSDS, ROHS we ş.m. Müşderiniň islegi boýunça başga islendik şahadatnama berlip bilner
Nähili ulanmaly Reňkleri aýyrmak üçin gubkany hoşboý ysly sabyn we ýyly suw bilen ýuwuň, guratmak üçin tekiz ýatyň.
ODM / OEM Kabul ederlikli
Bukja Köp paket, OPP, ýylylyk bilen örtülen PE sumkasy we ş.m.
Töleg möhleti T / T, Western Union, Paypal we ş.m.
Eltip bermek Hytaý poçta, EMS, Express, howa / deňiz gatnawy we ş.m.
öndüriji “Dongguan Ousure Sponge” ş
Gelip çykan ýeri Guangdong, Hytaý (materik)

Hyzmatymyz

1. Haýyşyňyzy arkaýyn iberiň, size 12 sagadyň dowamynda jogap bereris.

2. 1-2 günüň içinde aksiýada size iberilip bilinjek taýýar görnüş üçin mugt nusgalar.

3. Önümçilik nusgasy mukdarda önümleri saklamak we gözlegde amatlylygy saklamak üçin islegiňiz bilen üpjün edilip bilner.

4. Islendik täze ODM / OEM taslama derňewi 12 sagadyň dowamynda oňyn jogap berler.

5. Islendik wagt soraglaryňyza we jogaplaryňyza skype, whatsapp, wechat, QQ-da 24 sagat.

6. Önümçilik suraty, harytlaryň suraty ýüklemezden ozal barlamak üçin iberilip bilner.

7. Islendik önüm meselesi sizi kanagatlandyrmak we täzeden sargyt etmek üçin çözüler.

Göz aýlamakdan we kölegäniň çotgasyny arassalaýjy gurallarda hakyky üpjün ediji bolmak üçin iň köp işlemekden size has köp girdeji almaga kömek edip biljekdigimize ynanýarys !!!

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak:

a.umumy paket Bir bölek ýa-da toplum paket üçin poli halta.

b.Etiketkada ýa-da çap edilen poli haltada öz belligiňiz bilen paket ýasalyp bilner.

Ibermek:

a.Size peýdaly iň arzan iberiş tölegini tapmaga synanyşarys, şäheriňizi we poçta indeksiňizi erkin aýdyň.

b.Az mukdarda sargyt üçin gyssagly iberiş / EMS saýlap bilersiňiz.Köp mukdarda sargyt üçin deňiz / howa gatnawy.

c.Aşakdaky ýaly salgylanma üçin iberiş wagty:

Hytaý materigi EMS 10-15 iş güni
HK EMS 3-10 iş güni
DHL 3-6 iş güni
FedEx 4-7 iş güni
UPS / TNT 5-8 iş güni
Howa gatnawy 5-7 iş güni
SEA 15-30 iş güni

Sorag-jogap

S: Näme üçin kompaniýamyzy saýlamaly?
J: Jogap
1. Makiýaup çotgasynyň reňkini aýyrmak üçin gubka meýdanyny gaplamak boýunça 10 ýyldan gowrak hünär tejribämiz bar.
2. Bahasy / ýerleşýän ýeri / iberiş / hyzmat artykmaçlygy bolan dong guan şäherinde kompaniýany ösdürýäris.
3. Ibermezden ozal harytlaryňyzy 100% barlamagy wada berýäris.
4. Harytlaryňyzyň adresiňize çalt we ygtybarly gelmegi üçin ygtybarly we iň arzan iberiş ekspeditorymyz bar.
5. productshli önümler MSDS we beýlekiler ýaly synag bilen tassyklanýar.

S: Näme üçin makiýaup çotgasynyň reňkini aýyrmagy saýlaýarys?
J: Jogap
1. Poliuretan köpük, ýeňil, oňat çeýeligi, ýumşak duýgy, çeýeligi, çydamlylygy
2. bäsdeşlik bahasy bilen zawod önümçiligi!
3. Biziň MOQ ýoluňyzyň tertibi üçin gaty kiçi, size köp reňk / şekil, ýöriteleşdirilen marka LOGO / paketiň çäkli mukdary bar.

Arkaýyn habarlaşyň!Sag boluň!

Önümler sergisi

Makeup Brush Cleaner Box07
Makeup Brush Cleaner Box09
Makeup Brush Cleaner Box08
Makeup Brush Cleaner Box10
Makeup Brush Cleaner Box11
Makeup Brush Cleaner Box12
Makeup Brush Cleaner Box13
Makeup Brush Cleaner Box14
Makeup Brush Cleaner Box15

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler