Ylmy barlaglar

R & D

Makiýaup ýumurtgasynyň ulanylyş gerimi

R & D-2

Bedeniň dürli ýüz böleklerine ulanylýan dürli reňkli makiýa eggs ýumurtgalary.

R & D-3

Dürli reňkdäki we dürli görnüşli gözellik ýumurtgalarynyň taýýar önümleri.

R & D-4

Gözellik ýumurtgalarynyň önümleriniň ululygynyň dürli reňkleri we görnüşleri.

R & D-5

Dürli reňkler we poroşok çişlerini owadanlamagyň dürli görnüşleri, makiýaup üçin dürli poroşoklary ulanyň.

Gözleg we barlag topary

Önümiň täze görnüşini we önümleriň dürli görnüşleri üçin tehnologiýa täzelenmelerini we täzelenmelerini öwrenýäris.

R & D Team