Hil barlagy

Product testing

Önüm synagy

Müşderiniň ülňülerine laýyk gelýän önümler öndürilenden soň, maşynlar we enjamlar bilen önümleri synagdan geçirmäge degişlidir.

Hil barlagy

Iň soňky barlagy tabşyrmazdan ozal, önüme taýýar önüme degişlidir, ökde önümler iberilip bilner.

Quality Control
Inspection Declaration

Barlag Jarnamasy

Gümrükhana iberilmezden ozal önümiň ahyrky gözden geçirilişine ýüz tutuň we diňe eksport standartyna laýyk gelse goýberilip bilner.