Uly sogan suw damjasy Zeýtun puffy gidrofil lateks däl puff gözelligi Gara makiýa gubka ýumurtga gubkasy

Gysga düşündiriş:

Aýratynlyk:

Haryt belgileri: HCX-01

Önümiň ady: Çygly we gury makiýa eggs ýumurtgalary (damja görnüşi)

Reňki: Açyk gök, gülgüne, gök, gyrmyzy, mämişi, gül gyzyl, gyrmyzy

Material: Gidrofil poliuretan

Aýratynlygy: 4 * 6 sm

Ulanylyşy: BB CRE-AM, CC CRE-AM, suwuk esas / esas CRE-AM we ş.m.

Bellik: Bu önüm sarp ediş önümidir, ony her hepde arassalamak we yzygiderli üýtgetmek maslahat berilýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gurçuk, suw damjalary, zeýtun gözelligi ýumurtgalary:

Uly gazly suw damjasy Zeýtun puffy gidrofil lateks däl puff gözelligi Gara makiýa gubka ýumurtga gubkasy;

Beauty Egg Application

Aýratynlyklary

Bäş aýratynlyk, näzik esasy makiýaup, derä ýakymly gubka, lateksiz, ýumşak dokumany dörediň

QBO-MB:

1. Ajaýyp material, çiplerden düşmek aňsat däl, näzik we ýumşak, gowy hilli

2. Owadan görnüş, ykjam we göçme

3. Softumşak elastik, makiýaupy ulanyň

4. Çygly we gurak, derini arassalamak aňsat

5. Dürli burçlar, mesele ýok

Çalt Jikme-jiklikler

Gelip çykan ýeri: Şençzhenen.Çina

Markanyň ady: Hongchengxing

Model belgisi: HCX-01

Üpjünçilik ukyby: Hepdede 10,000 bölek / bölek

Beauty Egg Packaging01

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak maglumatlary: Içki guty we karton

Hytaýyň Şençzhenen porty.

Gurşun wagty:

Mukdary (bölekler) 1-1000 > 1000
Gündogar.Wagt (günler) 3 Gepleşik geçirmek
Beauty Egg Packaging03
Beauty Egg Packaging04
Beauty Egg Packaging02
Beauty Egg Different Colors
How to operate the beauty egg
How to use the beauty egg
Steps to Makeup Egg
Use with beauty eggs

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler