Kompaniýanyň tertibi

Şençzhenen Meizilai Cosmetics Goods Ltd., 2011-nji ýylda döredildi. OEM we ODM-ni önümiň ösüşi, önüm satuwy, tehniki hyzmatlar we hiliň kepili bilen birleşdirýän professional we tehniki kosmetiki gural kärhanasy.

Baş edara Hytaýyň Guangdong-Gonkong-Makao Beýik aýlag sebtiniň esasy sebiti bolan Şençzheneniň Guangming etrabynda ýerleşýär.Kompaniýa 5000 inedördül metr meýdany eýeleýär, hünärmen gözleg topary we 45 adamdan ybarat uly satuw işgärleri we 60 dolandyryş we önümçilik işgärleri bar.

company img2
company img3

Şahadatnama

Kompaniýanyň SGS üçünji tarap gözleg hasabaty we BSCI, SGS, ISO9001-2018 hil dolandyryş ulgamy kärleri bar.Zawod, Jiangxi welaýatynyň Ganjhou şäherinde ýerleşýär, meýdany 6666,7 inedördül metre, gurluşyk meýdany 15 000 inedördül metre, 168 işgäri we ýylda 80 million puff öndürýär.Esasan gidrofil kosmetika ýumurtgalaryny, lateksleri, lateks däl pamyklary, ýüz ýuwujy çişleri, ýassyk ýassygy, ýumşak poroşok we beýleki kosmetiki gural önümlerini öndürýär.Professional gözleg we doly satuw ulgamy bar.Esasy çig mal import edilýän tebigy lateks materiallaryna we poliuretan materiallaryna bölünýär.

Makeup Puff SGS
Beauty Eggs Certificate of Conformity2
zhizhao
HONGCHENGXING Trademark Registration Certificate
MZLSHOW Trademark Registration Certificate

Näme üçin bizi saýlamaly?

Zawodda on sany tejribeli gözleg we in engineener we ösen tehnika we enjam bar.Ussahanada müşderiniň önüm materialyna, görnüşine, ululygyna, reňkine we tagamyna bolan talaplaryny kanagatlandyrmak üçin doly köpüklemek, kesmek, ýuwmak we gaplamak enjamlary bar.

Döredileli bäri kompaniýa hil, hyzmat we abraý, bazara gönükdirilen, innowasiýa we ösüşi maksat edinýär we täze önümleri we täze bazarlary yzygiderli öwrenýär.Täze asyryň täze kynçylyklary bilen ýüzbe-ýüz bolanymyzda, parlaklygy döretmek we täze tapgyra ýetmek üçin “agzybirlik, yhlas, zähmet we başarnykly” ruhuny ulanmagy dowam etdireris.

Häzirki wagtda önümlerimiz Europeewropa, Demirgazyk Amerika, Japanaponiýa, Günorta Koreýa, Russiýa, Afrika, Günorta Amerika, Günorta-Gündogar Aziýa, Eastakyn Gündogar, Awstraliýa we beýleki ýurtlara eksport edildi we müşderiler tarapyndan gowy garşylandy.Satuwdan soň ajaýyp we ýokary hilli, uzak möhletli we durnukly hyzmatdaşlygy dowam etdirdik.Täze we köne müşderileri kompaniýanyň işine baryp görmek we olara ýolbaşçylyk etmek üçin hoş geldiňiz.

Zawod gezelenji

  • factory tour (6)
  • factory tour (1)
  • factory tour (2)
  • factory tour (3)
  • factory tour (4)
  • factory tour (5)